Spontning, rapport 5

Här kommer nu den senaste rapporten rörande den nya kajen, det närmar sig nu det sista kapitlet i detta arbete med sponten. Tyvärr så var vi tvungna att lyfta upp cementringarna för kranfundamentet, då dessa hade pressat ut sponten lite i överkanten. Arbetena med dragstänger och mothåll har färdigställts, det är för att hålla sponten[…]