Vattenrättsfrågan

Kungsbacka kommuns pressrelease: ”Kungsbacka kommun avslutar lantmäteriärendet om Kullaviks hamn Lantmäteriet beslutade i februari att ställa in den förrättning som kommunen ansökt om för att överföra vissa vattenområden till hamnfastigheten i Kullaviks hamn. Överföringen av vattenområdena var ett försök att lösa den tvist som sedan många år finns mellan två fastigheter, hamnen och kommunen. –[…]