spontning

Spontning, rapport 16

Nu äntligen är pontonerna på plats, som bäst pågår montage av bommar: Det har varit en del förseningar på leveranser, men nu är de på plats och det ser riktigt prydligt ut. Båtarna börjar att komma på plats. Tyvärr så missbedömde jag längden på en av pontonerna, så här nödgades vi korta av pontonen med[…]