avtackning

Årsstämma 2017

Idag, 23 februari, hade vi årsstämma, med 45 närvarande medlemmar. Kaffe och bulle inledde mötet som sedan avhandlade punkterna på dagordningen. Alla punkter klubbades igenom enligt förslag. De styrelsemedlemmar som stod för omval valdes, men styrelsen som utökats ihop med vattenrättsfrågan minskades med en person. Det var Janne Strömbeck som avgick. Medlemmarna och styrelsens ordförande[…]