Rapport 7, nordlig kaj

Nu kan vi se att det händer en del förberedelsearbeten inför spontningen. Vi tvingas montera några rör förankrade i berget, på grund av att lerlagret var för grunt. Det fick inget mothåll för sponten. Djupet är enbart 3–4 m till berg och med ett litet lerlager. Rören har färdigställts för montage i berget, borrmaskinen är[…]