Rapport 18, nordlig kaj

Efter ett antal dagar med stark kyla och blåst, som medfört att vi inte kunnat utföra så mycket arbete, har vi nu tinat upp och därmed startat arbetena igen. Vi kan nu färdigställa grunden för husen, som anländer 19 mars från Melby. Trots kylan har vi kunnat montera kranfundamentet och armerat kajkanten inför gjutningen. Vad[…]