Rapport 20, nordlig kaj

Nu är det ytterligare några frivilliga medlemmar som ställer upp med stora arbetsinsatser. Det kan behövas nu då vi har stora arbeten att färdigställa, det är kajen och våra hus som innehåller mycket arbete framöver. Denna vecka har det hänt en hel del, först så var det våra byggnadsdelar som kom på måndagen, mitt under[…]