Koll på ekonomin

2017 års resultat för Kullaviks Hamn stannade på minus 65 261 kronor, men till följd av flera års negativt resultat uppgick den ansamlade förlusten till 1 848 733 kronor. Vid föreningsstämman den 1 mars fick styrelsen därför medlemmarnas uppdrag att finna en bättre balans mellan intäkter och gjorda investeringar. Redan i september måste vi nå[…]