Spolplatta

Snart dags att ta upp båten

Tvätta då din båt över spolplattan i hamnen Genom att tvätta din båt över spolplattan (med godkänd rening för båtar) gör Du en stor insats för allas vår miljö! Vår hamn som många andra ligger i känslig miljö, med grund mjukbotten. Här finns även ålgräs som är viktig uppväxtmiljö för bland annat torsk.