14 juli, 2015

Hamnkalender 2023

Detta händer i hamnen.
Aktiviteterna anordnas genom privata initiativ och stöds av Kullaviks hamn
genom att vi upplåter piren och hamnplan.
Vi tycker att det är trevligt med aktiviteter som samlar Kullaviksbor i vår fina hamn.
Har du någon idé om en aktivitet kan du höra av dig till
Ingemar Nordlund i styrelsen eller till Johanna Öfverberg, Hamnkontoret.

Planerade aktiviteter

KKKK:s Kappseglingsprogram 2022
—————————————————–

I hamnen:

31 december 2022
Nyår på piren

För 23:e året i rad firar vi 12-slaget ute på piren.
Samla familjen, vänner med flera och tag med något att skåla med och kom.

6 juni 2023
Hamndag med aktiviteter.