Ankaret i hamnen

Så har då äntligen en korrekt skylt kommit på plats på det vackra ankaret från 1600-talet som Gun Paukku så generöst skänkt hamnen. Hon var på plats när skylten sattes upp och hamnens representant överräckte en blomma och ett stort tack.

Ankaret i hamnen

Ankaret i hamnen