Ordinarie föreningsstämma 2018

Idag, 1 mars, hade vi årsstämma, med 40 närvarande medlemmar.
Efter mötets inledning avhandlades punkterna på dagordningen.
Alla punkter klubbades igenom.
De styrelsemedlemmar som stod för omval valdes, dock blev Ingemar Nordlund ledamot istället för suppleant.
Ny invald i styrelsen blev Björn Egeröd som blir föreningens kassör.
Medlemmarna och styrelsens ordförande Mats Pegelow avtackade Claes Berg, Anders Halvor, Leif Danielsson och Stephen Mathiason.
Anna Sousa de Mestre valdes in i valberedningen.

Anders Halvor avtackas

Claes Berg avtackas

Leif Danielsson avtackas