Rapport 9, nordlig kaj

Nu är vi igång med spontningen, det är det så kallade hammarbandet som monterats på de stolpar som borrats in i berget tidigare och som är ett stöd vid spontningen. De första spontplanken är nu på plats så man kan se och få en uppfattning om storleken på den nya hamnplanen. Tyvärr så hindrades vi[…]

Rapport 7, nordlig kaj

Nu kan vi se att det händer en del förberedelsearbeten inför spontningen. Vi tvingas montera några rör förankrade i berget, på grund av att lerlagret var för grunt. Det fick inget mothåll för sponten. Djupet är enbart 3–4 m till berg och med ett litet lerlager. Rören har färdigställts för montage i berget, borrmaskinen är[…]

Rapport 5, nordlig kaj

Nu har vi startat med utfyllnad inför spontning av nya kajen. Genom bygget av denna kaj får vi en ökning av ytan på hamnplan. Den befintliga kranen kommer att demonteras, även det ger en ökning av tillgänglig yta. Kranen har genom sin konstruktion tagit stor plats, men har fungerat bra under många år. Det blir[…]

Rapport 4, ny nordlig kaj

Som ni ser så håller vi programmet för spontningen. Som utlovat pågår arbetet med att muddra vid mastkranen, muddermassorna läggs bakom sponten. Därefter fyller vi på med sprängsten. Arbetet beräknas pågå under två veckor. Hamngruppen  

Rapport 3, Ny nordlig kaj

Äntligen är vi nu igång med förberedelserna rent fysiskt för den nordliga kajen. Det är helt enligt vår preliminära planering. Vi startar med rivningen av östra rampen och gamla lastkajen samt en brygga. För avlastning gäller nu ångbåtsbryggan och kranbryggan. Detta innebär att vi nu kan starta med att öka på djupet vid mastkranen. Det[…]

Rapport 2, preliminärt tidsprogram

Programmet gäller demontering, muddring vid mastkran, spontning och planering av ytor samt asfaltering. 1    Rivning brygga ramp                                           V 38 2    Muddring vid mastkran                                        V 38-39 3    Fyllnad inför sondning                                          V 39-42 4    Sondning                                                              V 42 5    Spontning  dubbning                                            V 51-05 6    Stagning spont samt fyllning                                V 04-11 7    Planing av ytan och asfaltering                            V 10-16[…]