Ordinarie föreningsstämma 2018

Idag, 1 mars, hade vi årsstämma, med 40 närvarande medlemmar. Efter mötets inledning avhandlades punkterna på dagordningen. Alla punkter klubbades igenom. De styrelsemedlemmar som stod för omval valdes, dock blev Ingemar Nordlund ledamot istället för suppleant. Ny invald i styrelsen blev Björn Egeröd som blir föreningens kassör. Medlemmarna och styrelsens ordförande Mats Pegelow avtackade Claes Berg,[…]

avtackning

Ordinarie föreningsstämma 2017

Idag, 23 februari, hade vi Ordinarie föreningsstämma, med 45 närvarande medlemmar. Kaffe och bulle inledde mötet som sedan avhandlade punkterna på dagordningen. Alla punkter klubbades igenom enligt förslag. De styrelsemedlemmar som stod för omval valdes, men styrelsen som utökats ihop med vattenrättsfrågan minskades med en person. Det var Janne Strömbeck som avgick. Medlemmarna och styrelsens[…]