rapport 17, nordlig kaj

Nu kan vi se den fantastiska ytan som vi får, det är lite över 500 m2, hoppas det blir en bra sak för KKKK. För övrigt så har vi nu en del arbeten med att förbereda gjutningen närmast kajen, det blir en yta som är 1,5 m bred. För att man säkert skall kunna gå[…]

Rapport 16, nordlig kaj

Under veckan har vi utfört följande: Gjutning av muren mot slipen Den första gjutningen i det nu placerade kranfundamentet vid kontoret. De sista dragstängerna har kommit på plats, så vi kan avsluta den grova utfyllnaden mot sponten. Vi har startat med att planlägga ytan, samt att grunden för husen kommit på plats. Om det inte[…]

Rapport 15, nordlig kaj

Under veckan har formen mot slipen blivit klar för att gjutas och första delen på fundamentet för kranen är på plats. Vidare så har vi halva antalet dragstänger kommit på plats. De som är närmast kontoret är även förankrade, så här har vi startat återfyllnaden. Nästa vecka blir det fortsatt montage av dragstänger med förankring.[…]

Rapport 14, nordlig kaj

Som ni kan se så har vi startat med att gräva upp för stagen bakåt från sponten som skall ge stadga åt denna vid belastning. Vi har även format inför gjutning av mur vid slipen. Även vid kontoret kommer en form för gjutning, här har vi under veckan rensat upp för åtkomst inför formsättningen. Vidare[…]

rapport 13, nordlig kaj

Efter några dagars uppehåll på det nya året så är vi nu åter igång, det är med att montera krönbalken. Efter att den är på plats så blir det förberedande för montage av dragstänger, Vidare så dras bultförbandet mellan spont och hammarbandet, det sker parallellt med svestnsing av krönbalken. Hamngruppen

Rapport 12, nordlig kaj

Nu närmar det sig slutet på installationen av sponten. Det som hänt denna vecka är dubbningen av spont samt fastgjutning av dubb och fästen för B pontonen och den nya pontonen vid rampen. Det som nu återstår är stagningen av sponten samt krönbalken som beräknas starta vecka 2. När detta är gjort så kommer återfyllnaden[…]

Rapport 11, nordlig kaj

Som ni märker så händer det en del under veckorna. Denna vecka har vi kapat sponten i sin rätta längd. Nu är det färdigt för att montera krönbalken samt bultförbandet mellan spont och hammarband, som sker de närmaste dagarna. Dubbningen av sponten mot berget pågår och kommer avslutas i mellandaggarna. Därefter återstår stagningen av sponten[…]

Rapport 10, nordlig kaj

Nu kan vi se vilka ytor vi kommer att ha efter att sponten är på plats, det som sker resten av denna vecka är att man skär ren kanten. Det som beräknas ske nästa vecka, är att avsluta renskärningen av sponten, vidare bultförbandet mellan spont och hammarbandet, kanske vi även får förankringen i botten utförd.[…]

Rapport 9, nordlig kaj

Nu är vi igång med spontningen, det är det så kallade hammarbandet som monterats på de stolpar som borrats in i berget tidigare och som är ett stöd vid spontningen. De första spontplanken är nu på plats så man kan se och få en uppfattning om storleken på den nya hamnplanen. Tyvärr så hindrades vi[…]