Rapport 21, nordlig kaj

Nu är vi inne i påskveckan med lite lugnare tempo. Dock har en hel del blivit utfört, vindskivorna är på plats samt att vi fått den stora porten monterad. Vi har även kompletterat fasaderna. Här återstår en del på gavlarna samt över dörrarna. På utsidan skall två dörrar monteras. Dessa ingick inte i leveransen. En[…]

Rapport 20, nordlig kaj

Nu är det ytterligare några frivilliga medlemmar som ställer upp med stora arbetsinsatser. Det kan behövas nu då vi har stora arbeten att färdigställa, det är kajen och våra hus som innehåller mycket arbete framöver. Denna vecka har det hänt en hel del, först så var det våra byggnadsdelar som kom på måndagen, mitt under[…]

Rapport 19, nordlig kaj

Nu närmar vi oss montage av ny verkstad, förråd och miljöstation. Delarna levereras den 19 mars. Vi beräknar att starta montaget den 21 mars, innan dess har vi ett antal moment som ska vara klara. Det är att formen inför gjutningen av kajkanten samt se till att grunden för husen är klar. Formen mot kajkanten[…]

Rapport 18, nordlig kaj

Efter ett antal dagar med stark kyla och blåst, som medfört att vi inte kunnat utföra så mycket arbete, har vi nu tinat upp och därmed startat arbetena igen. Vi kan nu färdigställa grunden för husen, som anländer 19 mars från Melby. Trots kylan har vi kunnat montera kranfundamentet och armerat kajkanten inför gjutningen. Vad[…]

rapport 17, nordlig kaj

Nu kan vi se den fantastiska ytan som vi får, det är lite över 500 m2, hoppas det blir en bra sak för KKKK. För övrigt så har vi nu en del arbeten med att förbereda gjutningen närmast kajen, det blir en yta som är 1,5 m bred. För att man säkert skall kunna gå[…]

Rapport 16, nordlig kaj

Under veckan har vi utfört följande: Gjutning av muren mot slipen Den första gjutningen i det nu placerade kranfundamentet vid kontoret. De sista dragstängerna har kommit på plats, så vi kan avsluta den grova utfyllnaden mot sponten. Vi har startat med att planlägga ytan, samt att grunden för husen kommit på plats. Om det inte[…]

Rapport 15, nordlig kaj

Under veckan har formen mot slipen blivit klar för att gjutas och första delen på fundamentet för kranen är på plats. Vidare så har vi halva antalet dragstänger kommit på plats. De som är närmast kontoret är även förankrade, så här har vi startat återfyllnaden. Nästa vecka blir det fortsatt montage av dragstänger med förankring.[…]

Rapport 14, nordlig kaj

Som ni kan se så har vi startat med att gräva upp för stagen bakåt från sponten som skall ge stadga åt denna vid belastning. Vi har även format inför gjutning av mur vid slipen. Även vid kontoret kommer en form för gjutning, här har vi under veckan rensat upp för åtkomst inför formsättningen. Vidare[…]

rapport 13, nordlig kaj

Efter några dagars uppehåll på det nya året så är vi nu åter igång, det är med att montera krönbalken. Efter att den är på plats så blir det förberedande för montage av dragstänger, Vidare så dras bultförbandet mellan spont och hammarbandet, det sker parallellt med svestnsing av krönbalken. Hamngruppen