Rapport 5, nordlig kaj

Nu har vi startat med utfyllnad inför spontning av nya kajen. Genom bygget av denna kaj får vi en ökning av ytan på hamnplan. Den befintliga kranen kommer att demonteras, även det ger en ökning av tillgänglig yta. Kranen har genom sin konstruktion tagit stor plats, men har fungerat bra under många år. Det blir[…]

Rapport 4, ny nordlig kaj

Som ni ser så håller vi programmet för spontningen. Som utlovat pågår arbetet med att muddra vid mastkranen, muddermassorna läggs bakom sponten. Därefter fyller vi på med sprängsten. Arbetet beräknas pågå under två veckor. Hamngruppen  

Rapport 3, Ny nordlig kaj

Äntligen är vi nu igång med förberedelserna rent fysiskt för den nordliga kajen. Det är helt enligt vår preliminära planering. Vi startar med rivningen av östra rampen och gamla lastkajen samt en brygga. För avlastning gäller nu ångbåtsbryggan och kranbryggan. Detta innebär att vi nu kan starta med att öka på djupet vid mastkranen. Det[…]