Rapport 23, nordlig kaj

Nu kommer vi åter med en rapport från hamngruppen. Denna vecka har vi gjort klar hamnen, reparerat y-bommar, kopplat vattnet samt lagt en landgång till E- pontonen på plats. Vårt arbete med ny kajen fortsätter, men nu ser vi ett slut på det arbetet, vi har asfalterat planen och rampen samt att vi startat med[…]

Kullaviks Hamndag 2017

Succé för Kullaviks Hamndag! Ljumma vindar och solsken kännetecknade Kullaviks Hamndag, som idag anordnades för fjärde året i rad. Nationaldagsfirande människor vallfärdade till Kullaviks Hamn, där Hamndagen invigdes sedvanligt klockan 12.00 med salut av Westgiötha Gustavianer. Det omfattande programmet fortsatte sedan i raskt tempo med en mängd aktiviteter för alla åldrar: – Det var helt[…]

Mark- och miljö

Mark- och miljödomstolen

Tisdagen den 3/3 hölls sammanträde hos Mark- och miljödomstolen med anledning av det överklagande som Kullaviks hamns motparter lämnat in angående lantmäteriets marköverföringsärende från 17 januari 2014. Kullaviks hamn var företrädda av Kungsbacka kommun som är hamnens ombud. Beslut med anledning härav kommer att meddelas inom två månader.