21 juli, 2015

Hamnkontoret

Hamnkontoret

Hamnkontoret

Administration: Johanna Öfverberg
e-post: info@kullavikshamn.se
Telefon: 0703-19 43 10

Hamnkapten: Fredrik Öfverberg
e-post: hamnkapten@kullavikshamn.se
Telefon: 0706-31 68 80

Hamnexpedition:
Mellan brygga C och brygga J

Telefon: 031-93 10 13