15 juli, 2015

Kontakt

AdministrationKullaviks Hamn
Johanna Öfverberg

0703-19 43 10
info@kullavikshamn.se

Adressändringar
info@kullavikshamn.se

Hamnkapten
Jan Jange
0706-31 68 80
janne@kullavikshamn.se

Hamnexpedition:
Finns mellan brygga C och brygga J

Föreningens adress
Kullaviks Hamn ekon. förening
Box 68
429 22 Kullavik

Diverse

Bankgiro: 5049-0267
Org.nr: 716408-2658

Styrelse m.m.
Styrelsen, revisorer m.m. »