juli 15, 2015

Kontakt

Kullaviks Hamn

Hamnkapten
Jan Jange
Hamnexpedition:
Finns mellan brygga C och brygga J
Telefon: 031-93 10 13
Mobil: 070-631 68 80
e-post: info@kullavikshamn.se

Föreningens adress
Kullaviks Hamn ekon. förening
Box 68
429 22 Kullavik

Diverse
Bankgiro: 5049-0267
Org.nr: 716408-2658

Fakturafrågor
e-post: faktura@kullavikshamn.se

Adressändringar
e-post: admin@kullavikshamn.se

Styrelse m.m.
Styrelsen, revisorer m.m. »