Övergiven Stortriss

Övergiven Stortriss i Kullaviks hamn. Vet du något om den, kontakta hamnkontoret info@kullavikshamn.se