Rapport 5, nordlig kaj

Nu har vi startat med utfyllnad inför spontning av nya kajen. Genom bygget av denna kaj får vi en ökning av ytan på hamnplan.
Den befintliga kranen kommer att demonteras, även det ger en ökning av tillgänglig yta. Kranen har genom sin konstruktion tagit stor plats, men har fungerat bra under många år.
Det blir nu en tid där vi alla får ha tålamod och förståelse för att det kan bli stökigt, men det är ju övergående.

Hamngruppen