Spontning, rapport 7

Nu ser vi resultatet av våra ansträngningar, återfyllnaden bakom spont är i det närmaste klar, uppspänningen av dragstängerna är utförd.
Nu kan man se att den ökade markytan är stor, det ger oss bättre uppställninsytor samt en bra väg in för avlastning.
Kranfundamentet är gjutet, återstår finsatsen, den sker då vi gjuter däcket mot sponten.
Hamngruppen har startat med träskoningen på sponten. Vi planerar även för el och vatten utefter kajen.

Hamngruppen

spontning

spontning

spontning

spontning