juli 15, 2015

Styrelse, revisorer, valberedning och Hamnkontoret

Styrelseledamöter och övriga för Kullaviks Hamn ekon. förening.

Org.nr 716408-2658

Valda vid föreningsstämman 21 mars 2019
Sidan är uppdaterad 12 april 2019, behöver uppdateras med info om nya medlemmar

I e-postadresserna nedan har vi bytt ut @ mot (a) för att
minimera risken för skräppost.

Styrelse

Ordförande
Vakant

Sekreterare
Vakant

Kassör
Vakant

Hamnansvarig

Ulf Wetterlundh
Ulf Wetterlund
telefon: 0702-65 08 90
e-post: Wetterlundh(a)telia.com

Kommunikationsansvarig
Joakim Hermansson
Joakim Hermansson
telefon: 0706-04 25 04
e-post: jh(a)joakimhermansson.se

Webb- och Eventansvarig
Ingemar Nordlund

telefon: 0723-16 02 71
e-post: Ingemar.Nordlund(a)telia.com

Suppleanter
Tomas Jange
Tomas Jange
telefon: 0705-87 09 21
e-post: tomas.jange(a)lancom.se

Robert Rönnbom
Robert Rönnbom

telefon: +46 723 33 28 99
e-post: robert(a)ronnbom.com

Håkan Nilsson
telefon: 0705-47 48 08
e-post: 4igundal(a)telia.com

Stephen Mathiason

telefon 0733-44 37 00
e-post: stephen.mathiason@gmail.com

Hamnkontor
Administration
Johanna Öfverberg

telefon: 0703-19 43 10
johanna(a)kullavikshamn.se

Hamnkapten
Jan Jange
telefon: 0706-31 68 80
janne(a)kullavikshamn.se

Revisorer
Benny Helgesson

Per-Acke Jacobsson
telefon: 0708-21 22 20
e-post: acke(a)refima.se

Revisorsuppleanter
Stig Johansson
telefon: 0709-18 84 00
e-post: stig(a)sunseth.se

Gun Sjöstrand

Valberedning
Sammankallande:
Anna de Sousa Mestre
telefon: 0722-35 22 57
e-post: anna.desousamestre(a)me.com

Ricards Fritz

Jan Borre
telefon: 0705-93 24 35
e-post: jb(a)kallfelt.se