juli 15, 2015

Styrelse, revisorer och valberedning

KHef styrelse 2016

KHef styrelse

Styrelseledamöter för Kullaviks Hamn ekon. förening.

Org.nr 716408-2658

Valda vid föreningsstämman 23 februari 2017
Sidan är uppdaterad 6 september 2017

I e-postadresserna nedan har vi bytt ut @ mot (a) för att
minimera risken för skräppost.

Ordförande
Mats Pegelow
Mats Pegelow
Dalenvägen 11, 429 30 Kullavik
telefon bostad: 031-93 25 94
mobil: 0706-98 42 00
e-post: ordf(a)kullavikshamn.se

Kassör
Anders Halvor
Anders Halvor
Ekorrevägen 15, 429 35 Kullavik
telefon bostad: 031-93 12 34
mobil: 0706-31 31 22
e-post: halvor(a)telia.com

Sekreterare
Christina Brodd
Christina Brodd
Kullaviks Konvaljväg 23, 429 33 Kullavik
telefon bostad: 031-93 26 32
mobil: 0703-74 16 68
e-post: ninabrodd(a)hotmail.com

Övriga ledamöter
Ove Svan
Ove Svan
Gamla Särövägen 222, 429 34 Kullavik
telefon bostad: 031-93 11 11
mobil: 0735-93 13 07
e-post: eivor-ove(a)telia.com

Claes Berg

Claes Berg
Morkullavägen 2, 429 33 Kullavik
mobil: 0705-47 04 33
e-post: berg1claes(a)gmail.com

Ulf Wetterlundh
Ulf Wetterlund
Övre Kullsviksvägen 9, 429 35 Kullavik
mobil: 0702-65 08 90
e-post: Wetterlundh(a)telia.com

Joakim Hermansson
Joakim Hermansson
Box 30, 429 21 Kullavik
telefon bostad: 031-93 00 45
mobil: 0706-04 25 04
e-post: jh(a)joakimhermansson.se

Suppleanter
Tomas Jange
Tomas Jange
Kyvik 8590, 429 31 Kullavik
telefon bostad: 031-93 03 61
telefon arbete: 031-87 09 20
mobil: 0705-87 09 21
e-post: tomas.jange(a)lancom.se

Ingemar Nordlund

Kullaviks Utsiktsväg 1, 429 33 Kullavik
mobil: 0723-16 02 71
e-post: Ingemar.Nordlund(a)telia.com

Robert Rönnbom
Robert Rönnbom

Kullaviks Trädgårdsväg 4a
429 33  Kullavik
mobil: +46 723 33 28 99
e-post: robert(a)ronnbom.com

Gunnar Riksén
Gunnar Riksén
Förbindelsevägen 2B
429 30 Kullavik
mobil: 0704-31 62 50
e-post: gunnar(a)masterservice.se

Hamnchef
Jan Jange
Blåklinten 7, 429 33 Kullavik
Hamnexpedition: 031-93 10 13
mobil: 0706-31 68 80
e-post: Info@kullavikshamn.se

Ekonomi
Ralph Nordling
c/o Noreko AB
Box 2404
403 16 Göteborg
mobil: 0708-93 03 20
e-post: ralph(a)noreko.se

Revisorer
Per-Acke Jacobsson
Refima Revision AB
Första Långgatan 30
413 27 Göteborg
telefon arbete: 031-348 81 01
telefax: 031-742 25 79
mobil: 0708-21 22 20
e-post: acke(a)refima.se

Leif Danielsson
Kullaviks Utsiktsväg3, 429 33 Kullavik
telefon bostad: 031-93 01 58
mobil: 0707-48 89 96
e-post: leif.danielsson(a)mailbox.swipnet.se

Revisorsuppleanter
Stig Johansson
Klintens väg 6
429 33 Kullavik
telefon bostad: 031-93 17 40
mobil: 0709-18 84 00
e-post: stig(a)sunseth.se

Benny Helgesson
Refima Revision AB
Första Långgatan 30
413 27 Göteborg
telefon arbete: 031-742 25 71
telefax: 031-742 25 79
e-post: benny(a)refima.se

Valberedning
Sammankallande:
Dan Manhed
Pilfinksvägen 4, 429 33 Kullavik
telefon bostad: 031-93 12 90
mobil: 0702-17 28 90
e-post: dan.manhed(a)gmail.com

Stephen Mathiason
Gillviksgränd 2, 429 33 Kullavik
telefon bostad: 031-93 19 21
mobil: 0733-44 37 00
e-post: stephen.mathiason(a)gmail.com

Jan Borre
Asplyckevägen 1B, 429 31 Kullavik
telefon bostad: 031-93 26 86
mobil: 0705-93 24 35
e-post: jb(a)kallfelt.se