juli 15, 2015

Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelseledamöter och övriga för Kullaviks Hamn ekon. förening.

Org.nr 716408-2658

Valda vid föreningsstämman 1 mars 2018
Sidan är uppdaterad 20 juni 2018

I e-postadresserna nedan har vi bytt ut @ mot (a) för att
minimera risken för skräppost.

Styrelse
Ordförande

Mats Pegelow
Mats Pegelow
mobil: 0706-98 42 00
e-post: ordf(a)kullavikshamn.se

Kassör
Björn Egeröd
e-post: bjorn.egerod(a)gmail.com

Sekreterare
Christina Brodd
Christina Brodd
mobil: 0703-74 16 68
e-post: ninabrodd(a)hotmail.com

Hamnansvarig
Ulf Wetterlundh
Ulf Wetterlund
mobil: 0702-65 08 90
e-post: Wetterlundh(a)telia.com

Kommunikationsansvarig
Joakim Hermansson
Joakim Hermansson
mobil: 0706-04 25 04
e-post: jh(a)joakimhermansson.se

Webb- och Eventansvarig
Ingemar Nordlund

mobil: 0723-16 02 71
e-post: Ingemar.Nordlund(a)telia.com

Ledamot
Ove Svan
Ove Svan
mobil: 0735-93 13 07
e-post: eivor-ove(a)telia.com

Suppleanter
Tomas Jange
Tomas Jange
mobil: 0705-87 09 21
e-post: tomas.jange(a)lancom.se

Robert Rönnbom
Robert Rönnbom

mobil: +46 723 33 28 99
e-post: robert(a)ronnbom.com

Gunnar Riksén
Gunnar Riksén
mobil: 0704-31 62 50
e-post: gunnar(a)masterservice.se

Övriga
Administration
Johanna Öfverberg

mobil: 0703-19 43 10
info@kullavikshamn.se

Hamnchef
Jan Jange
mobil: 0706-31 68 80

Revisorer
Per-Acke Jacobsson
mobil: 0708-21 22 20
e-post: acke(a)refima.se

Joakim Wakeus
mobil: 0707-85 09 32
e-post: joakim.wakeus(a)macgregor.com

Revisorsuppleanter
Stig Johansson
mobil: 0709-18 84 00
e-post: stig(a)sunseth.se

Benny Helgesson
e-post: benny(a)refima.se

Valberedning
Sammankallande:
Dan Manhed
mobil: 0702-17 28 90
e-post: dan.manhed(a)gmail.com

Anna de Sousa Mestre
mobil: 0737-24 49 79
e-post: anna.desousamestre(a)me.com

Jan Borre
mobil: 0705-93 24 35
e-post: jb(a)kallfelt.se