Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

KULLAVIKS HAMN

En hamn med ett fantastiskt läge. Här finns nära tillgång till en fin skärgård med många skyddade naturhamnar och badvikar.

Om Hamnen

SERVICE

I Kullaviks Hamn finns god service såväl i hamnen som på nära håll.

PARKERING

Det finns en parkering inom området.

GÄSTHAMN

Kontakta vårt hamnkontor för information om var du kan ligga som gästande båt.

HITTA HAMNEN

57 33,0 N 11 55,4 E är vår position. Insegling i vit sektor från Valö fyr.

Välkommen till
Kullaviks Hamn

57 33,0 N
11 55,4 E

En hamn med ett fantastiskt läge. Här finns nära tillgång till en fin skärgård med många skyddade naturhamnar och badvikar. Kullaviks Hamn är beläget strax söder om Göteborgs södra skärgård.

Hamnen har god service och skyddat läge. Här finns totalt 550 fasta båtplatser.

Kontakta vårt hamnkontor för information om var du kan ligga som gästande båt tfn 031-931013, 0706-316880. Avgift: 200 kr/dygn inklusive el.

Röd skylt markerar att du inte skall använda den platsen, grön skylt markerar att du kan använda platsen.

Insegling sker i vit sektor från Valö fyr. Se upp för 1,2 m grundet väster om infarten. I övrigt är inseglingen enkel och hamnen väl utmärkt i sjökort.

BÅTPLATSER

550 st

GÄSTPLATSER

031-931013
0706-316880

Kullaviks Hamn

Kullavikshamn
57 33,0 N 11 55,4 E

Hamnkontoret
Telefon: 031-93 10 13
Mobil: 0706-31 68 80