Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Vi, undertecknade styrelseledamöter i föreningen, får härmed meddela att vi med omedelbar verkan avgår och ställer våra platser till förfogande.

Styrelsen har under en lång följd av år lagt ned mycket stort arbete i uppdraget för föreningen och några anmärkningar häremot har ej riktats mot styrelsen vare sig från revisorer eller årsstämma.

Efter årsstämman 2019 har emellertid styrelsen, från en av föreningens medlemmar fått motta ett flertal skrivelser vars innehåll vi uppfattar som kritik mot styrelsen samt med ett flertal påståenden och frågor som förefaller avsedda att besvära och skapa onödig arbetsbelastning för styrelsen.

Vi är naturligtvis medvetna om att en styrelse alltid får både ris och ros och att detta är ”business as usual”. Vi vet också att styrelsen inte har skyldighet att under löpande verksamhetsår besvara eller kommentera denna typ av skrivelser. Dessa skrivelser innehåll är likväl ägnat att skapa olustkänslor som vi inte känner att ett i allt väsentligt, ideellt uppdrag är värt och vi har anledning att tro att denna medlem kommer att fortsätta på den inslagna vägen.

Mot denna bakgrund vill vi inte längre stå till förfogande.

Mats Pegelow
Björn Egeröd
Jonas Hallberg