Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Kullavik 17 januari.
Nu har vi startat arbetena med att sponta den östra kajen. Det har varit besvärligt i starten, det var lite grunt till berget, men nu löper det på och man kan se vad det innebär för hamnen.

Det har varit kallt men det har löpt på bra, vi beräknar att vara klara med spontningen denna vecka nr.3. Därefter kommer kapning och förankring av sponten, men om detta återkommer vi i nästa rapport.

Hamngruppen

Spontning

Spontning

Spontning

Spontning

Spontning

Spontning

Spontning