Pressmeddelande

Pressmeddelande

Vattenområden flyttas över till Kullaviks hamn Lantmäteriet har beslutat att överföra vattenområden från två fastigheter till Kullaviks hamn. Det är Kungsbacka kommun som för hamnens räkning har vänt sig till Lantmäteriet i tvisten om rätten till vattenområdena, och Lantmäteriet har nu fattat ett första beslut. Genom beslutet överförs vattenområden, där det i dag redan finns[…]