Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Kullaviks Hamn söker nu byggnadslov

Kullaviks Hamn söker nu byggnadslov för att rätta till kajen som ligger mellan varvet och hamnkontoret. Vi gör detta för att vara lite före i planeringen och förbereda ett förslag om förbättring och säkring av detta område. Som det är nu så pressas denna kaj sakta men...
Kullaviks Hamn söker nu byggnadslov

Kullaviks Hamn söker nu byggnadslov

Kullaviks Hamn söker nu byggnadslov för att rätta till kajen som ligger mellan varvet och hamnkontoret. Vi gör detta för att vara lite före i planeringen och förbereda ett förslag om förbättring och säkring av detta område. Som det är nu så pressas denna kaj sakta men...
Dan Manhed vann tävlingen

Dan Manhed vann tävlingen

Dan Manhed vann tävlingen om vilken båt som sågs på bilden i medlemsinformationen. Det är Carla III som ligger vid Ecks brygga. Carla III beställdes 1915 av Carl A. Eck och byggdes 1917 vid Bröderna Larssons Varv i Kristinehamn. Konstruktör var C. G. Pettersson. Längd...
Inlämnade avhysningärenden

Inlämnade avhysningärenden

Halmstads tingsrätt vilandeförklarar de till kronofogden tidigare inlämnade avhysningärendena tills lantmäteridelen är avgjord. Dvs detta betyder att inget kommer att ske förrän Mark och Miljödomstolen tagit ställning till, det av motparterna inlämnade överklagandet,...