Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen

Tisdagen den 3/3 hölls sammanträde hos Mark- och miljödomstolen med anledning av det överklagande som Kullaviks hamns motparter lämnat in angående lantmäteriets marköverföringsärende från 17 januari 2014. Kullaviks hamn var företrädda av Kungsbacka kommun som är...