Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
En stilla vädjan om förståelse

En stilla vädjan om förståelse

Det kommer nämligen att bli bökigt i hamnen i höst. Hamngruppen skall färdigställa pirens trädäck, samt att starta spontningen av kajen i den inre delen av hamnen, allt enligt årsmötes beslut. Arbetena startar senast den 15 november 2015, helst lite tidigare på piren....