Spontning

Spontning, rapport 11

Nu har vi klätt den nya kajen med bräder, trots att veckan var kort. Det ser bra ut och vi närmar oss nu punkten då kajen är färdig för användning. Det har varit jobbigt men roligt och då det blir bra. Kranen kommer att monteras nästa vecka, det är ett spännande ögonblick för oss i[…]

spontning

Spontning, rapport 10

Arbetena flyter på, vi har färdigställt underlaget för garneringen, det blir en stående trägarnering. Tyvärr blev det lite problem för oss, då några roat sig med att kasta våra mallar och en ställning i havet, mycket tråkigt tycker vi. Gjutningen av krönbalken är nu utförd, det blir mycket bra. Man ser nu mycket bättre hur[…]

ny brygga

Västra bryggan, rapport 2

Här har vi nu armerat för att öka på hållfastheten, samt rensat runt och ovanpå den gamla cementplattan. Den nya cementplattan är nu gjuten. Det som återstår är att färdigställa trädäcket, vilket beräknas ske efter påsk vecka 13. Det som är kvar att rätta till är rampen. Den kommer inte att bli så brant då[…]

Ny utprickning

Nytt sjömärke utanför hamnen!

Kullaviks Hamn har fått tillstånd av Transportstyrelsen att sätta upp en ny officiell utprickning på 3-fotsgrundet i infarten till hamnen. Det är samma plats där Atlantica tidigare satte ut ett eget märke varje år men som de tog bort förra sommaren. Det nya märket skall vara på plats innan båtsäsongen börjar. Såväl inköp som utplacering[…]

spontning

Spontning, rapport 9

Denna vecka har vi format för gjutning utmed sponten. Gjutningen blir under vecka 11, inte som planerats tidigare vecka 10. Det som utförts är formning samt färdigställande av armering inför gjutningen. Vi har även fortsatt med garneringen av sponten, här är vi lite beroende av lågvatten för att utföra montaget av de längsgående  infästningarna. Vi[…]

spontning

Spontning, rapport 8

Under veckan som gick blev Sivemarks klara med spontningen, dom har gjort ett fantastiskt bra jobb. Vi kan alla se det fina resultatet och de kommer åter i december för att sponta den norra kajen. Gjutningen mot kontoret för att säkra sponten är klar, det innebär att vi kan fylla klart bakom sponten. Arbetena har[…]

Västra Bryggan

Efter att stormen i höstas raserade den västra bryggan, har vi funderat på åtgärd. Det har varit konstruktionsarbeten samt beställning, vi fastnade för galvaniserade stålbalkar som stomme. Under veckan har balkarna monterats och förankrats i betongfundamentet. Vi har även färdigställt gjutformen, gjutningen görs för att ytterligare förstärka infästningen. Avsikten är att gjuta på fredag, så[…]

Vattenrättsfrågan

Kungsbacka kommuns pressrelease: ”Kungsbacka kommun avslutar lantmäteriärendet om Kullaviks hamn Lantmäteriet beslutade i februari att ställa in den förrättning som kommunen ansökt om för att överföra vissa vattenområden till hamnfastigheten i Kullaviks hamn. Överföringen av vattenområdena var ett försök att lösa den tvist som sedan många år finns mellan två fastigheter, hamnen och kommunen. –[…]