spontning

Spontning, rapport 15

Nu har den första pontonen anlänt, den fick märkningen L. Pontonen monterades och lades på plats under helgen, vi har även startat med att montera bommar på pontonen. Det är en ponton med betongdäck, däcket har en armering av basal.Det är ett starkt material baserat på lava, vilket innebär att däcket inte rostar och ytan[…]

spontning

Spontning, rapport 14

Nu kan vi se resultatet av allt vårt arbete med den nya kajen. Det är enligt många ett lyft för hamnen, vi kan bara hålla med. Det fina resultatet beror på ett fantastiskt fint arbete av Nicklas Sivenmarks gäng som svarar för den perfekta spontningen, den är spikrak och håller en hög standard. För att[…]

spontning

Spontning, rapport 13

Nu är vi i det närmaste klara med vår nya kaj, den är asfalterad vilket gör att man nu ser hur bra det blivit. Det återstår målning av balk samt förtöjnings utrustning, även belysningen är kvar att fixa. Vi kan nu använda ytorna på land effektivare, det blir också en bra av- och pålastningskaj. Vi[…]

Spontning, rapport 12

Nu händer det inte så mycket som tidigare. För oss gäller det att få klart med alla detaljer, små men betydelsefulla. En av dessa är den nya mastkranen. Den är nu monterad, det ser mycket bra ut och nu ska vi för oss själva provlyfta med ca: 500 kg, sedan är den klar att använda.[…]