Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Spontning, rapport 15

Spontning, rapport 15

Nu har den första pontonen anlänt, den fick märkningen L. Pontonen monterades och lades på plats under helgen, vi har även startat med att montera bommar på pontonen. Det är en ponton med betongdäck, däcket har en armering av basal.Det är ett starkt material baserat...
Spontning, rapport 14

Spontning, rapport 14

Nu kan vi se resultatet av allt vårt arbete med den nya kajen. Det är enligt många ett lyft för hamnen, vi kan bara hålla med. Det fina resultatet beror på ett fantastiskt fint arbete av Nicklas Sivenmarks gäng som svarar för den perfekta spontningen, den är spikrak...
Spontning, rapport 13

Spontning, rapport 13

Nu är vi i det närmaste klara med vår nya kaj, den är asfalterad vilket gör att man nu ser hur bra det blivit. Det återstår målning av balk samt förtöjnings utrustning, även belysningen är kvar att fixa. Vi kan nu använda ytorna på land effektivare, det blir också en...
Västra bryggan, rapport 4

Västra bryggan, rapport 4

Nu är vi klara med reparationen, på den av stormen raserade bryggan. Vi är nöjda med vårt resultat, det ser stabilt ut. Det som återstår är att plana ut slänten en aning samt asfalteringen. Hamngruppen