Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Hamnkonflikten löst!

Hamnkonflikten löst!

Vi är i hamn! Äntligen är hamnkonflikten löst. Kommunen har gjort upp med markägarna vilket innebär att kommunen köper det vattenområde som det tvistats om sedan 10 år tillbaka. För Kullaviks Hamn ekonomiska förenings del betyder detta att vi får det servitut som i...