Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Rapport 7, nordlig kaj

Rapport 7, nordlig kaj

Nu kan vi se att det händer en del förberedelsearbeten inför spontningen. Vi tvingas montera några rör förankrade i berget, på grund av att lerlagret var för grunt. Det fick inget mothåll för sponten. Djupet är enbart 3–4 m till berg och med ett litet lerlager. Rören...
Rapport 6, nordlig kaj

Rapport 6, nordlig kaj

Alla har förhoppningsvis sett att det pågår ett stort arbete i hamnen. Vi håller på att säkerställa den norra kajen. Vi fyller ut med sten för att nå ut inför spontningen. Under veckan som gick har vi kunnat sonda och därigenom fått klart för oss längderna på sponten....