Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
rapport 17, nordlig kaj

rapport 17, nordlig kaj

Nu kan vi se den fantastiska ytan som vi får, det är lite över 500 m2, hoppas det blir en bra sak för KKKK. För övrigt så har vi nu en del arbeten med att förbereda gjutningen närmast kajen, det blir en yta som är 1,5 m bred. För att man säkert skall kunna gå närmast...
Rapport 16, nordlig kaj

Rapport 16, nordlig kaj

Under veckan har vi utfört följande: Gjutning av muren mot slipen Den första gjutningen i det nu placerade kranfundamentet vid kontoret. De sista dragstängerna har kommit på plats, så vi kan avsluta den grova utfyllnaden mot sponten. Vi har startat med att planlägga...