Rapport 21, nordlig kaj

Nu är vi inne i påskveckan med lite lugnare tempo. Dock har en hel del blivit utfört, vindskivorna är på plats samt att vi fått den stora porten monterad. Vi har även kompletterat fasaderna. Här återstår en del på gavlarna samt över dörrarna. På utsidan skall två dörrar monteras. Dessa ingick inte i leveransen. En[…]

Rapport 20, nordlig kaj

Nu är det ytterligare några frivilliga medlemmar som ställer upp med stora arbetsinsatser. Det kan behövas nu då vi har stora arbeten att färdigställa, det är kajen och våra hus som innehåller mycket arbete framöver. Denna vecka har det hänt en hel del, först så var det våra byggnadsdelar som kom på måndagen, mitt under[…]

Rapport 19, nordlig kaj

Nu närmar vi oss montage av ny verkstad, förråd och miljöstation. Delarna levereras den 19 mars. Vi beräknar att starta montaget den 21 mars, innan dess har vi ett antal moment som ska vara klara. Det är att formen inför gjutningen av kajkanten samt se till att grunden för husen är klar. Formen mot kajkanten[…]

Rapport 18, nordlig kaj

Efter ett antal dagar med stark kyla och blåst, som medfört att vi inte kunnat utföra så mycket arbete, har vi nu tinat upp och därmed startat arbetena igen. Vi kan nu färdigställa grunden för husen, som anländer 19 mars från Melby. Trots kylan har vi kunnat montera kranfundamentet och armerat kajkanten inför gjutningen. Vad[…]

Administrativ tjänst

Vi har nu anställt Johanna Öfverberg för att handha våra administrativa tjänster. Johanna skall arbeta med ekonomi och båtplatshanteringen. När ni har frågor och önskemål om uthyrning, hyra i andra hand, byte av båtplats och liknande är det nu Johanna ni skall vända er till. Johanna nås på telefon 0703-19 43 10 och e-post info@kullavikshamn.se.[…]

Ordinarie föreningsstämma 2018

Idag, 1 mars, hade vi årsstämma, med 40 närvarande medlemmar. Efter mötets inledning avhandlades punkterna på dagordningen. Alla punkter klubbades igenom. De styrelsemedlemmar som stod för omval valdes, dock blev Ingemar Nordlund ledamot istället för suppleant. Ny invald i styrelsen blev Björn Egeröd som blir föreningens kassör. Medlemmarna och styrelsens ordförande Mats Pegelow avtackade Claes Berg,[…]