Rapport 23, nordlig kaj

Nu kommer vi åter med en rapport från hamngruppen. Denna vecka har vi gjort klar hamnen, reparerat y-bommar, kopplat vattnet samt lagt en landgång till E- pontonen på plats. Vårt arbete med ny kajen fortsätter, men nu ser vi ett slut på det arbetet, vi har asfalterat planen och rampen samt att vi startat med[…]