Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Koll på ekonomin

Koll på ekonomin

2017 års resultat för Kullaviks Hamn stannade på minus 65 261 kronor, men till följd av flera års negativt resultat uppgick den ansamlade förlusten till 1 848 733 kronor. Vid föreningsstämman den 1 mars fick styrelsen därför medlemmarnas uppdrag att finna en bättre...
Rapport 24, nordlig kaj

Rapport 24, nordlig kaj

Nu närmar vi oss att kajen blir färdig, inklusive de nya pontonerna vid slipen som Janne fått på plats. Det återstår en del garnering av kajskoning samt landgång till de nya pontonerna. Montage av bom och sanitetspump påbörjas under kommande vecka. Parallellt med...