Blåsväder i hamnen

Nu har ”stormen” kulminerat för den 10:e augusti med ett maxvärde på 20 m/s vid 10.46 ( på Kullavik Hamns mätstation). Ungefär vid denna tidpunkt lossade en bottenkätting på den innersta delen av B-bryggan vilket förde med sig att den vred sig kraftigt och landförbindelsen höll på att gå ner i vattnet. Genom rådiga och[…]