Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Extra föreningsstämma 9 maj 18.30

Extra föreningsstämma 9 maj 18.30

Med anledning av att ordförande och två ledamöter nyligen meddelat sin avgång, har styrelsen kallat till extra föreningsstämma i Kullaviksskolans matsal den 9 maj klockan 18.30. Utöver fyllnadsval av ordförande, ledamöter och suppleanter, kommer styrelsen efter...
Byte av utslitna bommar

Byte av utslitna bommar

Nu har hamngruppen lite att förmedla igen. Nu handlar det om arbetet med byte av utslitna bommar. Det har varit lite svårt med leveransen. Den blev några veckor sen, men nu har vi ändå lyckats att förnya de flesta 8 meters bommarna. Det beror till stor del på att vår...
Information från styrelsen

Information från styrelsen

Vi, undertecknade styrelseledamöter i föreningen, får härmed meddela att vi med omedelbar verkan avgår och ställer våra platser till förfogande. Styrelsen har under en lång följd av år lagt ned mycket stort arbete i uppdraget för föreningen och några anmärkningar...