2020 års föreningsstämma

I dessa COVIID-19-tider var det ändå 26 medlemmar som närvarade på årets föreningsstämma.

Föreslagna personer valdes, budget- och stadge- och ytterligare punkter godkändes.

Flera tidigare styrelsemedlemmar avtackades. Alla kunde dock inte närvara.