Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Tack för stämman!

Tack för stämman!

För en dryg vecka sedan höll vi ordinarie föreningsstämma. Endast en decimerad skara med sekreteraren Robert Rönnbom, rösträknarna Ralph Duell och Dan Manhed, samt justeringsmännen Lars Rasmusson och Robert Mattsson, gjorde mig sällskap på hamnkontoret. Där sorterades...