Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Lite nyheter

Lite nyheter

Hej medlemmar och köande, först vill jag tacka alla medlemmar som på stämman för ett par veckor sedan gav mig förtroendet att ännu ett år leda föreningens arbete. Glädjande nog är även styrelsen i övrigt i stort sett intakt, med den enda förändringen att tidigare...