Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Vi har nu anställt Johanna Öfverberg för att handha våra administrativa tjänster.
Johanna skall arbeta med ekonomi och båtplatshanteringen.
När ni har frågor och önskemål om uthyrning, hyra i andra hand, byte av båtplats och liknande är det nu Johanna ni skall vända er till.
Johanna nås på telefon 0703-19 43 10 och e-post info@kullavikshamn.se.

Janne Jange koncentrerar sig i fortsättning på frågor som rör drift och underhåll av hamn och båtplatser.