Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu är däcket på piren lagt, det har varit svårt att klämma in det mellan våra  arbete med sponten. Men vi har fått göra detta då vi vilat oss.
Hur som helst så ser det bra ut, återstår enbart lite elektriskt arbete.
Ny beläggning på piren görs då vi asfalterar vid den nya kajen.

Hamngruppen

piren  piren

piren