Ordinarie föreningsstämma 2016

Ikväll genomförde vi årets föreningsstämma med ett 50-tal närvarande medlemmar.
Bland annat redogjorde ordförande Mats för läget i vattenrättsfrågan.
Ola Johansson avgick ur styrelsen och avtackades.
Ny i styrelsen är Joakim Hermansson.

Ola Johansson avtackas.

Ola Johansson avtackas.