Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Årsstämma

Årsstämma 10 mars 2016

Torsdagen den 10 mars 2016 klockan 18:30 håller vi föreningsstämma i Kullaviksskolans matsal.
Hjärtligt välkomna!