Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Idag, 23 februari, hade vi Ordinarie föreningsstämma, med 45 närvarande medlemmar.
Kaffe och bulle inledde mötet som sedan avhandlade punkterna på dagordningen.
Alla punkter klubbades igenom enligt förslag.
De styrelsemedlemmar som stod för omval valdes, men styrelsen som utökats ihop med vattenrättsfrågan minskades med en person. Det var Janne Strömbeck som avgick.
Medlemmarna och styrelsens ordförande Mats Pegelow avtackade honom.
Styrelsen informerade om planer på att sätta upp en liten restaurang på piren. Liknande den som står på bron framför Tyska kyrkan i Göteborg.
Styrelsen har även planer på att ändra från kalendariskt räkenskapsår till ett som bättre följer vår verksamhet.
Mer information kommer.

avtackning

Janne Strömbeck avtackas av medlemmar och av styrelsens ordförande Mats Pegelow