Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Båtplatskö

Information till dem som köar för medlemskap i KHef och för dem som vill hyra en båtplats i andra hand

Fritidsbåtshamnen i Kullavik ägs och förvaltas av medlemmarna i Kullaviks Hamn ekonomisk förening. Efterfrågan på medlemskap i KHef har länge varit så stark att vi tyvärr inte kan erbjuda medlemskap till alla som önskar det. Mot en årlig avgift om för närvarande 350 kronor administrerar föreningen därför en kö för dem som önskar bli medlemmar. För närvarande omfattar kön knappt 500 personer. Från denna kö hämtas också de hyresgäster som varje år får möjlighet att hyra en andrahandsplats i Kullaviks Hamn. Att köa för medlemskap är alltså ett krav för att få hyra i andra hand.

Kötiden innan medlemskap kan erbjudas har de senaste decennierna uppgått till många år. Vi ser i nuläget ingen omedelbar förändring av detta, även om vi på flera olika sätt arbetar för att kunna erbjuda fler nya medlemmar möjlighet till båtplats i hamnen.

Alla som önskar har möjlighet att ställa sig i kön för medlemskap och båtplats i Kullaviks Hamn. Av aktuella stadgar för Kullaviks Hamn ekonomisk förening, framgår vem som kan accepteras som medlem i föreningen. De köande bör dock vara medvetna om att stadgar kan förändras över tid. De förutsättningar som gällde när man en gång ställde sig i kö, är alltså inte nödvändigtvis desamma när man har nått så långt fram i kön att ett medlemskap skulle kunna beviljas. Därför är det angeläget för alla köande att regelbundet, lämpligen inför den årliga betalningen av köavgiften, undersöka förutsättningarna och förnya sina beslut.

Sammanfattning:

  • För att få hyra båtplats i andra hand, är det ett krav att stå i kön för medlemskap i KHef.
  • Alla som önskar får köa för medlemskap i KHef.
  • Köavgiften uppgår för närvarande till 350 kronor per kalenderår.
  • Kötiden för att få medlemskap i KHef uppgår till många år.
  • Vem som kan beviljas medlemskap styrs av föreningens stadgar.
  • Stadgarna kan förändras över tid, varför köande uppmanas hålla koll på aktuella stadgar.

Kullavik 2021-09-22
Styrelsen i Kullaviks Hamn ekonomisk förening

Ansökan om båtplats (Anmälan till båtplatskö)

OBS! Formuläret nedan fungerar inte för tillfället. Vill ni sätta upp er i kön, vänligen skriv ner samtlig infomation nedan och skicka via e-post till: info@kullavikshamn.se

Båttyp

Önskas hyra i 2:a hand?

Samtycke

9 + 11 =

Kullavikshamn
57 33,0 N 11 55,4 E

Hamnkontoret
Telefon: 031-93 10 13
Mobil: 0706-31 68 80