Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu har ”stormen” kulminerat för den 10:e augusti med ett maxvärde på 20 m/s vid 10.46 ( på Kullavik Hamns mätstation). Ungefär vid denna tidpunkt lossade en bottenkätting på den innersta delen av B-bryggan vilket förde med sig att den vred sig kraftigt och landförbindelsen höll på att gå ner i vattnet. Genom rådiga och snabba medlemmar tillsammans med delar av hamnstyrelsen samt Kullaviks båtvarv, kunde man med gemensamma krafter baxa tillbaka innersta B-pontonen. Den har nu en provisorisk lagning. I samband med att pontonen lossade gick både vatten- och elförbindelsen av mellan land och brygga. Elen har återställts men vattentillförseln är fortfarande avstängd i väntan på permanent lagning. Vatten finns på norra kajen (den nyaste) om man behöver fylla på.

 

Ett stort tack riktas till alla inblandade inte minst våra duktiga medlemmar som snabbt bistod med råd och dåd.