Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu har hamngruppen lite att förmedla igen. Nu handlar det om arbetet med byte av utslitna bommar.

Det har varit lite svårt med leveransen. Den blev några veckor sen, men nu har vi ändå lyckats att förnya de flesta 8 meters bommarna.
Det beror till stor del på att vår arbetsstyrka har utökats, det hjälper med att antal yngre krafter.

Nu hoppas vi att 10 meters bommarna kommer så vi kan montera även dem, det återkommer vi med.

Hamngruppen